Utrudnienia w organizacji ruchu

Mimo że budowa drogi ekspresowej na odcinku Nidzica-Napierki przebiegała całkiem sprawnie i bez opóźnień, kierowcy mogli doświadczyć pewnych utrudnień w poruszaniu się pojazdami na tejże trasie. Jest to oczywiście naturalne w przypadku jakichkolwiek remontów drogowych. Prześledźmy więc wszystkie utrudnienia drogowe podczas budowy obwodnicy Nidzica-Napierki.

Utrudnienia najczęściej dotyczyły zakazu wyprzedzania oraz ograniczenia prędkości do 50 km/h. Daty i odcinki:

- 24.04.2015 - droga krajowa nr. 7 (od km 211+000 do km 211+700)
- 26.05.2015 - droga powiatowa nr 1538N (Szerokopaś)
- 27.05.2015 - droga gminna nr 190004N, odcinek DW 545 (Olszewo) oraz droga gminna nr 190004N (Piątki)

Ograniczenie prędkości do 30km/h (wraz z zakazem wyprzedzania):

- 9.06.2015 - droga wojewódzka nr 545

Oprócz zakazu wyprzedzania czy ograniczeń w prędkości, pojawiały się także inne utrudnienia, takie jak zakaz poruszania dla rowerzystów. Niektóre drogi całkowicie zostały wyłączone z użytku:

- 19.06.2015 - droga powiatowa nr 1589N (Piątki)

Ponadto wprowadzano także zmiany polegające na przełożeniu ruchu publicznego:

- 14.09.2015 - z kierunku Gdańska na jezdnię, która kończy ekspresówkę S7
- 16.06.2016 - z drogi DW 619 do węzła Rączki (droga S7)
- 30.09.2016 - z drogi S7 Olsztynek-Płońsk-Nidzica-Napierki na drogę DW 545 i wiadukt WD-3
- 20.10.2016 - z drogi DK7 na tak zwany bypass niedaleko obiektu WD-1
-4.04.2016 - ruch przełożono na obiekt WD-8

Do najczęstszych powodów wprowadzania ograniczeń oraz pojawiających się utrudnień można zaliczyć pojazdy techniczne wyjeżdżające z placu budowy. Budowa wiaduktów drogowych (WD3, WD6, WD-1) także powodowały utrudnienia:

- 9.06.2015
- 19.06.2015
- 4.08.2015
- 14.09.2015
- 18.04.2016
- 16.06.2016
- 13.07.2016
- 25.07.2016

W związku z budową nasypów trasy S7 również wprowadzano czasową organizację ruchu:

- 6.04.2016

A także przy budowie rond:

- 28.09.2016 - rondo dojazdowe do WD-2, odcinek Olsztynek-Płońsk-Nidzica-Napierki

Jak widać, utrudnienia oraz tymczasowa organizacja ruchu najczęściej polegała na ograniczeniach w prędkości czy przełożeniu ruchu drogowego. Na szczęście rzadko kiedy całkowicie wyłączano drogi z użytku.