You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Przebudowa drogi S7 na odcinku Nidzica-Napierki

18 października 2016 roku podpisano projekt zmieniający plan drogi S7 Nidzica Napierki. Budowę podzielono na dwa zadania. Pierwszy skupiał się na stworzeniu obwodnicy miejscowości Nidzica od Nidzicy Północ do Nidzicy Południe.

S7 Nidzica Napierki - droga S7 przebieg

Oczywiście budowa tego typu drogi ekspresowej w swoim założeniu ma na celu usprawnienie przejazdu autami na danym odcinku oraz zapewnienie maksymalnie bezpiecznej trasy. Przebudowano drogi lokalne oraz poprzeczne. Finalnie pojawiły się aż cztery węzły usprawniające pokonanie tej trasy - Liwinki, Tatary, Powierż oraz Napierki.

posiada techniczną klasę S. Kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie (każda ma dwa pasy ruchu). Można wymienić także:
- dziesięć wiaduktów drogowych (nad ekspresówką)
- pięć wiaduktów drogowych (w ciągu ekspresówki)
- jeden ekologiczny most
- dwa mosty
- dwa przejazdy gospodarcze

Droga S7 budowa ma także na celu usprawnienie drogi tranzytowej. Zlikwidowano tak zwane "wąskie gardła", dzięki czemu przepustowość drogi uległa znacznej poprawie. Drogę dostosowano także do obowiązujących aktualnie przepisów dla dróg typu "S", jakim właśnie jest ekspresówka S7. Dzięki budowie wzrosła znacznie mobilność zarówno aut osobowych jak i przewożących towary.

Przetarg zakończył się w połowie 2010 roku - aż 23 wykonawców zgłosiło się do wybudowania tego odcinka drogi. Finalnie do pierwszego zadania wybrano firmę Strabag. Sp. z o.o. (na kwotę 229,4 miliona złotych), drugie zadanie wykonała firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (na kwotę 263,1 miliona złotych).

Łączna długość ekspresówki wynosi 22,06 km. Ile wart był cały projekt? Budowa kosztowała 620 273 220,00 złotych - skorzystano także z dofinansowania od Unii Europejskiej, które wyniosło 296 217 065,31 złotych. Budowa zakończyła się oficjalnie wraz z końcem grudnia 2018 roku, choć już od czerwca 2017 roku trasa została oddana do użytku publicznego.

Pierwsze zadanie projektu

Warto omówić pierwsze zadanie całego projektu. Zadanie 1. skupiało się na tym, że powstał nowy odcinek S7, który aktualnie stanowi obwodnicę Nidzicy. Wybudowano także drogi serwisowe czy też wyremontowano niektóre lokalne drogi. Bardzo ważnym etapem pracy było stworzenie inżynierskich obiektów (są one niezbędne do prawidłowego działania wybudowanej trasy).

Nie mogło zabraknąć elementów ochrony środowiska. Dzięki budowie tego odcinka drogi ekspresowej możliwe było stworzenie wielu przejść dla gadów czy płazów. Wybudowano dla dużych, średnich i małych zwierząt tak zwany "zielony most", czyli przejście nad drogą. Przejście o całkowitej szerokości 80 metrów posiada ekrany akustyczne, dzięki czemu zwierzyna nie stresuje się ruchem na drodze. Zielone mosty chronią oczywiście także kierowców i zwierzęta przed wypadkami.

Drugie zadanie projektu

Podczas drugiego zadania skupiono się na odcinku od Nidzicy Południe do miejscowości Napierki. Tak jak w przypadku zadania pierwszego, tak i tutaj zbudowano drogi serwisowe oraz wyremontowano kolejne lokalne drogi.

Przebieg drogi S7 - ciekawostki

Omawiana S7 droga budowa przebiegała na ogół spokojnie, bez opóźnień i problemów finansowych. Inwestycja nie została przerwana na dłuższy czas, nie ingerowała w środowisko naturalne, czyli nie była prowadzona na terenie lęgowym żadnego zagrożonego gatunku. Niemniej 16 września 2015 w okolicach mieściny Tatary natrafiono na niespodziewane znalezisko. Robotnicy przygotowywali wykop pod kanalizację deszczową, kiedy odkryli miejsce pochówku. Na podstawie elementów munduru, które się zachowały, można było stwierdzić, że mogiła należała do nieznanego pruskiego żołnierza z czasów I wojny światowej. Oczywiście zgodnie z procedurami zabezpieczono szczątki, powiadomiono odpowiednie służby, a finalnie żołnierz został ekshumowany i przeniesiony w inne miejsce. Sprawdź przebieg drogi S7.

Trasa S7 funkcjonuje bez zarzutu, a gwarancja od wykonawcy wynosi 10 lat. Szacuje się, że od chwili otwarcia przez 15 lat w ciągu doby S7 trasa tą może przejechać nawet 30 tysięcy pojazdów.

drzwi zewnętrzne Lublin todom tomasz czech nauka jazdy radzionków dentysta klusek będzin