Opis inwestycji - zadanie 1. krok po kroku

Budowa ekspresowej drogi S7 na odcinku Nidzica-Napierki została podzielona na dwa etapy, czyli zadania. Zadanie pierwsze skupiło się na wybudowaniu obwodnicy, która prowadzi od węzła Nidzica-Północ do węzła Nidzica-Południe. Cały proces budowy trwał dokładnie 20 miesięcy, warto pamiętać jednak, że nie liczy się okres zimowy (grudzień-marzec).

Cała trasa wynosi mniej więcej 9,1km. Zadanie pierwsze kosztowało 229 372 086,65 złotych. Co dokładnie wydarzyło się podczas realizacji pierwszego etapu budowy?

Najważniejszym celem było oczywiście wybudowanie obwodnicy, które usprawnia przepustowość drogi przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. W tym celu należy dokonać szeregu działań, aby droga spełniała wszystkie wymogi zawarte w przepisach.

Wśród działań, które podjęto podczas inwestycji pierwszej wymienić można chociażby przebudowę dróg lokalnych - poprawienie ich jakości wpływa na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Konieczne było także powstanie dróg serwisowych i obiektów inżynierskich - bez nich niemożliwe jest prawidłowe działanie całej infrastruktury.

Powstały cztery wiadukty nad ekspresówką, cztery wiadukty w ciągu ekspresówki, most, jeden przejazd gospodarczy i jeden wiadukt nad linią kolejową.

Docelowo powstały dwa węzły:

- Nidzica-Północ. Węzeł typu WB, w okolicach miejscowości Litwinki, w miejscu przecięcia trasy S7 i DK7 oraz powiatową drogą nr 1538N

- Nidzica-Południe. Węzeł typu WB, w okolicach miejscowości Tatary, w miejscu przecięcia trasy S7 i DK7.

Oczywiście nie można nie wspomnieć o budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia węzłów. Zainstalowano także elementy zapewniające bezpieczeństwo na drodze - balustrady, barierki, odpowiednie oznakowania pionowe i poziome, ogrodzenia.
Nie mniej istotnym etapem budowy obwodnicy było stworzenie udogodnień dla dzikiej zwierzyny - budowa przejść czy postawienie ekranów akustycznych. Zabezpieczenia te chronią jednocześnie duże jak i małe zwierzęta (nawet gady czy płazy).

Podczas budowy konieczne było także przebudowanie istniejącej infrastruktury, jeśli kolidowała z realizowanym projektem.