Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Opis inwestycji

Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S10) odc. Nidzica – Napierki (w. Napierki) z węzłem – długość ok. 9,1 km

Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy – od węzła Nidzica – Północ (z węzłem) do węzła Nidzica – Południe (z węzłem) – długości około 9,1 km

 Nr umowy: GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-04/13

Data podpisania umowy: 22.01.2015 r.

Czas ukończenia robót: 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15.12 do 15.03)

Kwota Kontraktowa netto: 186 481 371,26 PLN

Kwota Kontraktowa brutto: 229 372 086,65 PLN

Zadanie nr 1 polegać będzie na budowie odcinka drogi ekspresowej S7 stanowiącego obejście miejscowości Nidzica wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Odcinek ten, długości ok. 9,1 km przebiega na terenie gminy Nidzica, która należy do powiatu nidzickiego.

 

Zakończenie części robót S7: 23.06.2017 r.

Planowane zakończenie całości robót DK-7 + S7: 24.09.2017 r.

 

Umiejscowienie inwestycji w kraju

 

 
Umiejscowienie inwestycji w województwie

 

Zakres inwestycji Zadania 1:

budowa odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

 • przebudowa dróg innych kategorii,
 • budowa dróg serwisowych,
 • budowa węzła Nidzica-Północ, typ WB w miejscowości Litwinki na przecięciu drogi S7 z istniejącą dk 7 i drogą powiatową nr 1538N,
 • budowa węzła Nidzica- Południe, typ WB w miejscowości Tatary na przecięciu drogi S7 z istniejącą dk 7. 
 • budowa obiektów inżynierskich (w tym 4 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową, 4 wiaduktów drogowych w ciągu drogi ekspresowej, w tym 1 wiadukt nad linią kolejową PKP oraz 1 mostu i 1 przejazdu gospodarczego),
 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla płazów i gadów, ekranów akustycznych),
 • instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, balustrady, ogrodzenia, oznakowanie pionowe i poziome),
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem 
 • budowa oświetlenia węzłów

Parametry techniczne ogólne dla obu odcinków:

 • Klasa techniczna    - S
 • Liczba pasów ruchu    - 2x2 (docelowo 2x3)
 • Kategoria ruchu     - KR 6
 • Prędkość projektowa Vp    - 100 km/h
 • Szerokość pasa ruchu    - 3,5 m
 • Szerokość jezdni    - 2 x 7 m (docelowo 2 x 10,5m)
 • Szerokość pasa dzielącego    - 11 m (docelowo 4m)
 • Szerokość pasów awaryjnych     - 2,5 m
 • Szerokość pobocza gruntowego    - 2 x 0,75 - 1,00 m
 • Szerokość pasa drogowego    - min. 45m
 • Obciążenie     - 115 kN/oś
 • Ograniczenie dostępności
 • Obiekty w ciągu drogi ekspresowej i drogi wojewódzkiej Nr 545 w klasie obciążenia ruchomego „A”+ STANAG 2021 C150
 • Obciążenia obiektów w ciągu pozostałych dróg poprzecznych – klasa „B”.
Zestawienie składu Personelu Konsultanta

 

 

UNIA DOFINANSUJE
BUDOWE DROGI EKSPRESOWEJ S7

W dniu 18 października 2016 r. podpisano Umowę o Dofinansowanie dla Zadania „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek-Płońsk, odc. Nidzica-Napierki nr POIS.03.01.00-00-0021/16".
Inwestycja realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko.

Kwota zawarta w Umowie o Dofinansowanie obejmuje dwa odcinki:
1. Nidzica Północ- Nidzica Południe
2. Nidzica Południe- Napierki.

Wartość całkowita: 620 273 220,00 PLN

Dofinansowanie UE: 296 217 065,31 PLN

W ramach inwestycji powstanie m.in. odcinek drogi ekspresowej o długości 22,06 km, uzupełnienie stanowi odcinek przejściowy z istniejącą drogą krajową nr 7 o długości 0,28 km, cztery węzły drogowe: Nidzica Północ (Litwinki), Nidzica Południe (Tatary), Powierż, Napierki oraz obiekty inżynierskie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury.

Na całym odcinku projektowanej trasy przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.
Budowany odcinek drogi ekspresowej S7 jest fragmentem międzynarodowej drogi E77, o przebiegu Kaliningrad - Gdańsk - Elbląg - Warszawa - Radom - Kraków - Chyżne – Budapeszt.